Specialpedagog

Specialpedagog

 

Vårt arbete som specialpedagoger på Bockstensskolan har två huvudsakliga inriktningar, ett förebyggande utvecklingsarbete och ett aktivt lösningsfokuserat arbete för att främja lärande och hälsa hos våra elever.

 

Vi arbetar med:

 

Organisationsnivå:

 • nära samarbete med rektor
 • förebyggande skolutveckling
 • kompetensutveckling
 • att samverka med externa kontakter som ex. ÖRT, Hab, BUP och SPSM
 • att ingå i elevhälsoteamet
 • att utveckla skolans lärmiljöer
 • att utveckla och kvalitetssäkra de specialpedagogiska metoderna utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet

 

 

 

Gruppnivå:

 • handledning o rådgivning till lärare/arbetslag
 • vara behjälpliga i upprättandet av åtgärdsprogram
 • observation i klassrummet för att lägga fram olika åtgärdsförslag

 

 

Individnivå:

 • att kartlägga/bedöma/utreda elever samt ge förslag på åtgärder
 • samtal med elev/ föräldrar
 • arbete direkt med elever enskilt/mindre grupp

 

 

Medverka till skolans utveckling och målet att kunna möta behoven hos alla elever, samt att titta på lärmiljöer utifrån varje elevs förutsättningar. Specialpedagogens uppdrag är att se helheten i verksamheten och kan/ska därför bidra till förändringsarbete och skolutveckling.

 

 

 

Du är varmt välkommen till:

 

Ulrika Lennartsdotter

Tel: 0340-88298, 072-15 80 081

Mail: ulrika.eriksson3@varberg.se

 

 

Advertisements