Skolsköterska

Skolhälsovården består av skolläkaren och skolsköterskan och är en egen medicinsk reglerad verksamhet inom elevhälsan. Skolläkare och skolsköterskor bedriver sin verksamhet inom ramen för två skilda regelverk, nämligen skollagstiftningen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Skolhälsovården finns till för alla elever och erbjuder hälsosamtal, hälsoundersökningar, enklare sjukvårdsinsatser, råd och stöd och vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet. Om eleven har problem med hälsan som inte är skolrelaterade, hjälper skolhälsovården till med kontakten till andra instanser utanför skolan.

Efter överenskommelse med skolsköterskan kan kontakt med skolläkaren ordnas.

Skolsköterskans arbetstider:

mån, tis, tors 07.45 – 16.15

 

 

Telefon 0723 510675

helena.hagman@varberg.se

Advertisements