Sjukanmälan

Rutiner för frånvarohantering av elever Bockstensskolan

  • F-2: De elever som inte är sjukanmälda, vi ringer inom 30 minuter till vårdnadshavare.
  • 3-5: Den pedagog som har första lektionen med klassen ansvarar för att kontakt med hemmet tas senast under första förmiddagsrasten.
  • Telefonkontakt ska upprättas med hemmet. Kontakta enligt den anhöriglista som finns för varje elev i fallande ordning. Elevhälsans personal är behjälpliga i att kontakta vårdnadshavare.
  • Frånvaro ska rapporteras av vårdnadshavare. Detta ska göras varje morgon då eleven är sjuk.
  • För att sjukanmäla ditt barn ring 0515-43610.

 

Policy för elevers ledighet

Ledighetsblankett

Advertisements