Rektor har ordet

Hej!

Det är roligt och spännande att vara rektor när det händer såhär mycket på en skola! Starten på den nya Bockstensskolan har varit fylld av nya upplevelser och intryck. Vi arbetar framåt och formulerar våra pedagogiska mål för läsåret samtidigt som vi nu är på gång att lämna renovering och möblering bakom oss.

 

Under läsåret arbetar hela skolans personal tillsammans för att skapa en hälsofrämjande skola. Detta är ett långsiktigt mål som innebär att vi ska arbeta mot samhörighet och samarbete både inom personalgruppen och elevgrupperna. Eftersom både personal och elever är nya för varandra behöver vi arbeta mycket med detta. En gemensam pedagogisk grundsyn är en oerhört viktig del i ett framgångsrikt lärande för våra elever. Våra kärnvärden; trygghet, glädje, allas lika värde och professionalitet ska vägleda oss inom detta arbete. Denna fortbildningssatsning innebär att personalen kommer att behöva tid tillsammans och det är anledningen till att vi ibland bemannar fritids med vikarier. Detta får ni information om i brev från fritidshemmet när det är aktuellt.

 

Under läsåret går också några av våra mattelärare en fortbildning tillsammans. Denna fortbildning innebär att arbeta mer praktiskt med matematiken. Praktisk matematik är inget nytt men tanken är att den praktiska matten ska utvecklas ytterligare för att än mer främja elevernas lärande. Detta innebär bland annat att tänkandet kring matematik breddas genom utbildningen. Matematik finns inom så många olika delar av vår vardag; genom spel, diskussioner, problemlösning, resonemang, öppna matematiska frågor utan rätt och fel. Matematikboken är ett verktyg av många i undervisningen. Fortbildningen innebär också att arbeta med bedömning för lärande.

 

När det gäller bedömning av elevers kunskaper kommer alla lärare att genomgå en fortbildning under året där detta sätts i fokus. Under novemberlovet kommer vi att starta upp denna utbildning tillsammans med övriga skolor i kommunen. Till vår hjälp har vi vår förstelärare som tillsammans med övriga förstelärare i kommunen skall vägleda oss i fortbildningen. Vår förstelärare är Frida Svenningsson och hon har precis tillträtt tjänsten som förstelärare. En förstelärare har vissa uppdrag kring skolans kvalitetsarbete och deras första uppgift är just att arbeta med bedömning för lärande. Frida kommer dock att fortsätta sitt ”vanliga” arbete på skolan parallellt med försteläraruppdraget.

 

Den 7 oktober börjar våra kockar arbeta i vårt kök. Detta innebär att Bockstensskolan får ett tillagningskök. Skolan ska få prova på lite nya rätter och på så sätt utveckla hela kommunens matsedel. Vi kommer därmed inte att följa den vanliga matsedeln som finns för övriga skolor i kommunen. I och med detta kommer vi också att få nya möbler i matsalen som ska dämpa ljudet lite mer.

 

Vi återkommer snart med mer information om skolans arbete. Ni är alltid välkomna att höra av er om ni har frågor kring hur vi arbetar. Vi berättar mer än gärna! Våra kontaktuppgifter hittar ni på hemsidans startsida.

 

Hälsningar från

Jenny och Martin

 

Advertisements