Kurator

Skolkuratorns uppdrag är att jobba för att barnen på skolan ska känna sig trygga och må bra, så att de kan nå målen i skolans verksamhet. Till skolkuratorn kan man komma om man är elev, förälder / vårdnadshavare eller personal på skolan. Kuratorn samarbetar med andra verksamheter i samhället såsom Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP), Socialtjänsten, Habiliteringen med flera. Som en länk mellan skolan och samhällets övriga funktioner kan kuratorn hjälpa till med information och kontakter till dessa.

Läs mer på följande länkar:

BUP:
http://www.regionhalland.se/vard-halsa/hitta-din-vard/barn-och-ungdomspsykiatri/barn-och-ungdomspsykiatrisk-mottagning-varberg/

Socialtjänsten:
http://www2.varberg.se/omsorgstod/barnungdomochfamilj.4.73524e2413e64b1dd111ecc.html

Habiliteringen:
http://www.regionhalland.se/sv/vard-halsa/hitta-din-vard/habilitering/habiliteringen-varberg/

Med en skolkurator kan du prata om sådant som bekymrar dig. Det kan handla om kompisrelationer, känslor, eller annat som upptar dina tankar. Inget är för stort och inget är för litet. Kuratorn har tystnadsplikt men måste meddela socialtjänsten när det finns misstankar om att ett barn far illa och behöver annan hjälp än skolan kan erbjuda.

Dessutom tipsar jag om, och hjälper till med ansökningar om fonder och bidrag, exempelvis Majblomman och Socialförvaltningens fonder, se länkar.

Majblomman: http://www.majblomman.se/Sok-bidrag/

Socialfond:http://www.varberg.se/omsorgstod/ekonomiskhjalpochstod/socialnamndensfonder.4.12d3b98d13f7ba71e5a6e4.html

Länksamling för fonder: http://www.arvsfonden.se/sok-pengar/andra-stodformer

 

Varmt välkommen!

 

Matilda Svalander, kurator på Bockstensskolan

Telefonnummer: 0340/88056 eller 070/5688056

E-post: matilda.svalander@varberg.se

 

Arbetstider:

Måndag: 7.45-16.00

Tisdag: 7.45-16.00

Onsdag: 7.45-14.00

Torsdag: 7.45-14.00

Fredag: 7.45-13.15

 

Advertisements