Information om omdömen kring era barns kunskaper

Under detta läsår har ni kunnat ta del av era barns omdömen via Skola 24 och detta kommer ni att kunna göra även nästa läsår. Här kommer dock lite information kring omdömen som kan vara bra att ta del av.

Under början av höstterminen 2016 kommer ni att kunna se era barns omdömen digitalt via skola 24. Ni loggar in med samma användarnamn och lösenord som när ni anger frånvaro. Ni kan välja att läsa dem digitalt på webbportalen eller skriva ut dem. För de elever som går ut åk 5 nu till våren gäller dock annat. Ni kommer att få era omdömen på avslutningsdagen i ett kuvert och omdömena kommer sedan att finnas digitalt för Håstensskolans lärare.

I omdömet kommer läraren att kryssa i och eventuellt skriva en kommentar kring ert/era barns kunskaper i varje ämne. De alternativ som finns att markera för läraren är följande:

  • Ej tillräckliga kunskaper
  • Godtagbara kunskaper
  • Mer än godtagbara kunskaper
  • Under lag saknas

I åk 1-4 används inte mer än godtagbara kunskaper utan denna ruta används endast för åk 5. När det gäller underlag saknas så används det alternativet om en elev varit frånvarande under en längre tid pga av exempelvis sjukdom. Den kan också användas om man har beslutat att anpassa bort ett ämne. Detta sker dock alltid i samråd med vårdnadshavare.

Omdömet kommer sedan att diskuteras på utvecklingssamtalet och kommer att ligga som grund för den plan som skrivs för varje barn på utvecklingssamtalet. Om ni har frågor kring varför ert barn fått ett visst omdöme så tar ni med de frågorna till samtalet för att diskutera dem med läraren.

Jenny Wahlfridsson och Martin Enander

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.