Föräldrautbildningar

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Familjeresurs har olika utbildningar och grupper som kanske kan vara till inspiration för någon. Följ länken..

http://www.varberg.se/omsorgstod/barnungdomochfamilj/stodtillfamiljen/foraldrautbildningar.4.cd2d5fa14102cb73ad57f8.html (via Varberg.se)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.