Vår på skolan

Våren är här och så också våraktiviteter i skolan och på fritids. Innan lovet hade vi en vårkonsert då vi samlades i idrottssalen och sjöng tillsammans. Flera elever uppträdde och sjöng eller spelade för övriga elever på skolan. Bland annat sjöng Lina och Lucija i 4c en egen sång som vår musiklärare Lina hade hjälpt dem att tonsätta. Rojina, Altina och Lovisa i 5A sjöng också för oss liksom Sebastian, Hannah och Filippa i 4B. Annie i 3B spelade piano för oss. Modigt och fint! Under konserten delade också Rotary ut premier till elever i åk 3-5. I åk 3 fick Maja Fagrell premie, i åk 4 fick Edmond Shala och Erika Nilsson Vi har också haft en del aktiviteter som ska stärka barnens hälsa och skapa intresse och förståelse. Varbergs Handikappidrotten kom hit under två dagar för att visa eleverna vad handikappidrott är. Det var mycket aktivitet i idrottssalen och eleverna fick prova att använda andra sinnen än det som kanske är mest självklart för dem. De provade bland annat att köra rullstol mellan konor, spela curling och boccia. De spelade också goalball som innebär att de ska förhindra att det andra laget gör mål och samtidigt göra mål själva genom att rulla en boll. Det svåra är att man inte har tillgång till sin syn utan får träna på att använda de andra sinnena istället. Förra veckan fick eleverna i åk 4 och åk 5 prova på orientering tillsammans med Friskus. Vädret visade sig från sin bästa sida och det blev en härlig dag i skogen för elever och lärare. Vi är nu i full gång med planering inför nästa läsår och vi får lite besök av de kommande förskolebarnen och vi har börjat planera tillsammans med Håstensskolan kring de barn som lämnar oss till sommaren. Vi planerar också kring vilka lärare som ska ansvara för de olika klasserna under kommande läsår och om vi behöver göra några förändringar på de olika fritidsavdelningarna. Så fort detta arbete är klart så kommer vi att meddela er hur kommande läsår kommer att se ut. Ha det bra i vårsolen! Martin och Jenny

Advertisements