Tack för den här terminen!

Nu är jullovet alldeles snart här. Vi hoppas att terminen varit bra för er alla.

Under hösten har pedagogerna genomgått gemensam kompetensutveckling kring Bedömning för lärande och vi vet att eleverna har märkt av detta i klassrummen. Detta har gett nya metoder i klassrummen som ska skapa mer motivation och engagemang bland eleverna. Elevernas fokus och delaktighet har förändrats och de har blivit mer medvetna om vad de lärt sig under lektionerna. Eleverna känner sig mer aktiva, beredda och sedda i klassrummet. Lärarna har fått nya metoder kring hur man kommunicerar och diskuterar med eleverna för att tydliggöra deras lärprocess.

Under våren 2015 kommer vi att studiedagar 7/1, 13/2, 27/3, 30/4, 1/6. Fritidshemmen kommer att vara stängda den 13/2 samt den 30/4 men har öppet övriga studiedagar. Under de stängda dagarna kommer barnomsorg att ordnas på Furubergsskolan. Meddela rektor om fritidsbehov i god tid innan.

All personal kommer att ha möten 26/1, 24/3 och 8/6 kl. 17:00-19:00. Dessa dagar stänger fritidshemmen kl. 16:45.

Vi vill också meddela att vi kommer att återuppta skolans erbjudande om att äta frukost innan skolan börjar. Från och med 8/1 – 2015 kan de yngsta eleverna(F-2) komma till matsalen kl. 07:40 och de äldre(3-5) kan komma kl. 07:50. Denna satsning kommer att finnas på skolan under vårterminen och därefter kommer vi att informera er om fortsättningen.

Vi önskar er en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!

 

Jenny Eriksson och Martin Enander

Rektorer på Bockstensskolan

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.