Flexenheter Bockstensskolan och Håstensskolan

 

Till hösten kommer Bockstensskolan och Håstensskolan att starta upp så kallade Flexenheter.

Dessa enheter är anpassade för barn som har ett dokumenterat behov av att arbeta i ett mindre sammanhang. Det gäller då framförallt elever med autismspektrumtillstånd.

 

Dessa enheter syftar till att öka elevernas skolnärvaro, psykiska hälsa och måluppfyllelse. En annan målsättning med verksamheten är att eleverna ska få möjlighet att kunna delta mer i det ordinarie klassrummet genom att pedagogiken där anpassats efter elevernas specifika behov. Hur mycket Flexenheten är inblandad i skolgången, och på vilket sätt, är ytterst individuellt från elev till elev.

 

En sekundär förhoppning med Flexenheten är också att kompetensen på sikt ska öka generellt hos skolans personal och att detta i sin tur får spridningseffekter och gynnar andra elevers möjligheter i klassrummen.

 

Arbetet sker i nära samarbete med de ordinarie lärarna och föräldrarna och klasstillhörigheten är viktigt. Så långt som möjligt följs klassens arbete.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.