Förändringar ang. omdömen

Varberg den 18 december 2013

Det har genomförts förändringar i skollagen under november månad kring utvecklingssamtal och omdömen. Detta innebär att ni endast kommer att få hem omdömen för era barn en gång under läsåret istället för två gånger som gällt tidigare. Läsårets omdömen kommer att skrivas under maj månad och ni kommer att få hem dem i slutet av maj eller i början av juni.

Omdömena kommer sedan att följas upp under läsårets första utvecklingssamtal i september. Då kommer ni, tillsammans med ert barn och läraren, att skriva en individuell utvecklingsplan kring ert barns lärande. Detta är precis som det varit tidigare år.

Läsårets andra utvecklingssamtal kommer att ligga i januari och i februari och inför det samtalet kommer ni inte att få några omdömen. En ny utvecklingsplan ska dock skrivas utifrån de områden som behöver utvecklas. Den utvecklingsplanen skrivs utifrån den plan som skrevs i september, utifrån elevens önskemål samt era och lärarnas kunskaper om barnet.

Har ni frågor kring detta är ni välkomna att höra av er till oss!

Med vänliga hälsningar

Martin Enander, rektor Bockstensskolan F-2

0340-88422

0733-348028

martin.enander@varberg.se

Jenny Eriksson, rektor Bockstensskolan åk. 3-5

Tel. 0708 683 451

Tel. 0340-88 617

Jenny.eriksson@varberg.se

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.