Hälsoenkät

Våra skolsystrar vill påminna familjerna i årskurs 4 om att svara på den webb-baserade enkät som handlar om barnens hälsa. Information om enkäten och hur ni skall gå till väga har ni fått på posten.

Detta måste göras innan skolsyster kan ha hälsosamtal med eleven.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.