Sommarlov!

sommarblommasommarblomma                                 

Nu har eleverna tagit de sista arbetstagen innan sommarlovet och vi vill tacka alla föräldrar för gott stöd och samverkan under året. Ni har varit ett stöd för vårt arbete i stort och smått. Vi har fått material från er; både att arbeta med men också för att göra det fint på skolan. Ni har gett oss många tankar och idéer för oss att arbeta vidare med. Inte minst har ni sett till så gympapåsen kommit med, frukten hamnat i väskan och att läxorna blivit gjorda. Det kanske inte känns som stora saker men det är viktigt för att skoldagen ska fungera bra.

När eleverna kommer tillbaka den 19 augusti ser det lite annorlunda ut på skolan. Några pedagoger kommer att ha lämnat oss och några nya kommer att börja hos oss. Vi har tre stycken pensionärer som lämnar oss efter terminen är slut och det är Mariana Svärdstedt, Bo Elftorp och Inga-Lena Hafström. När Mariana lämnar Havets fritidsavdelning kommer istället Samira Mehovic att börja där. Bosses klass kommer att få en ny lärare som heter Saime Haxha Emini.

Anna Fagenheim, Hanna Duerlund och Sofie Gröndahl kommer att börja arbeta på andra skolor i kommunen. Anna kommer att ersättas av Louise Svensson som kommer att vara lärare i åk 3. Sofie kommer att ersättas av Marie Kind på Vega. Ann-Marie Sahlén, som arbetar på Skeppets fritidsavdelning, kommer att ta över bildundervisningen efter Hanna. Ann-Marie kommer dock vara kvar på Skeppets fritids på eftermiddagarna. Hannas tjänst på Vegas fritidsavdelning kommer Christoffer Eriksson att ta över.

Cecilia Häggstam kommer att vara föräldraledig under kommande läsår och kommer då att ersättas av en Cecilia Löwdin. Cecilia Häggstam är dock kvar en bit in i september.

Vi kommer också att få fler elever till skolan i höst och detta innebär att vi också behöver mer personal på skolan. Vi har därför behov av ytterligare två förskollärare till hösten. Vi har därför anställt en förskollärare som heter Linda Sagestam. Carola Sävenskog Lindblom har under detta läsår haft arbetsuppgifter i åk 4 men kommer från hösten att arbeta med förskoleklass FC.

Vi har också behov av att utöka bemanningen på Vegas fritids och därför kommer Mari Edvall att byta från Bojens fritidsavdelning till Vega. Maris tjänst på Bojen kommer att ersättas av Jenny Carlsson.

Inom skolans elevhälsateam blir det också förändringar. Skolkurator Maria Fredriksson kommer i augusti att börja en ny tjänst i Falkenberg och ersätts av Matilda Svalander. Solweig Karlsson har vikarierat som specialpedagog hos oss under året men från augusti kommer Ulrika Lennartsdotter tillbaka på sin tjänst som specialpedagog. Ulrika har arbetat med andra uppgifter under året och delvis också varit tjänstledig för utlandsarbete. Monica Lindberg, som arbetat som specialpedagog hos oss kommer också att börja arbeta i Falkenberg och tjänsten som specialpedagog är därför ute på annons just nu.

Barnen på skolan blir fler och fler och vi kommer till hösten att ha fyra klasser i varje årskurs utom i åk 4 och 5. Detta innebär att vi kommer att behöva använda paviljongen som finns bredvid grusplanen. 5a och 5b kommer mestadelen av sin undervisning i paviljongen. För att inte 5c ska hamna utanför samarbetet med åk 5 så kommer vi att leta nya samarbetsytor för klasserna.

Sist men inte minst önskar vi er en riktigt skön sommar!

Hälsningar

Martin och Jenny

Posted in Uncategorized

Skolavslutning 2015

Välkomna till årets skolavslutningen tisdagen 16/6 kl. 09:30 i SWC (WIC-hallen).
Skoldagen för eleverna börjar kl. 09:00 i resp. klassrum och skoldagen är slut efter skolavslutningen.
/Martin och Jenny
Posted in Uncategorized

Informationsträffny skola i Trönninge 3 juni 2015

Informationsmöte Trönninge skola

Posted in Uncategorized

Föräldramöte F-klass 2015

Föräldramöte F_klass 2015

Posted in Uncategorized

Batterijakten!

Ett stort grattis till 4A som kom 4:a på länsnivå i årets batterijakt! I hela riket kom de på en 76:e plats av flera hundra lag! På 4 dagar samlade de ihop 23,7 kg batterier per elev som sedan lämnades in till återvinningen.

Posted in Uncategorized

Vår på skolan

Våren är här och så också våraktiviteter i skolan och på fritids. Innan lovet hade vi en vårkonsert då vi samlades i idrottssalen och sjöng tillsammans. Flera elever uppträdde och sjöng eller spelade för övriga elever på skolan. Bland annat sjöng Lina och Lucija i 4c en egen sång som vår musiklärare Lina hade hjälpt dem att tonsätta. Rojina, Altina och Lovisa i 5A sjöng också för oss liksom Sebastian, Hannah och Filippa i 4B. Annie i 3B spelade piano för oss. Modigt och fint! Under konserten delade också Rotary ut premier till elever i åk 3-5. I åk 3 fick Maja Fagrell premie, i åk 4 fick Edmond Shala och Erika Nilsson Vi har också haft en del aktiviteter som ska stärka barnens hälsa och skapa intresse och förståelse. Varbergs Handikappidrotten kom hit under två dagar för att visa eleverna vad handikappidrott är. Det var mycket aktivitet i idrottssalen och eleverna fick prova att använda andra sinnen än det som kanske är mest självklart för dem. De provade bland annat att köra rullstol mellan konor, spela curling och boccia. De spelade också goalball som innebär att de ska förhindra att det andra laget gör mål och samtidigt göra mål själva genom att rulla en boll. Det svåra är att man inte har tillgång till sin syn utan får träna på att använda de andra sinnena istället. Förra veckan fick eleverna i åk 4 och åk 5 prova på orientering tillsammans med Friskus. Vädret visade sig från sin bästa sida och det blev en härlig dag i skogen för elever och lärare. Vi är nu i full gång med planering inför nästa läsår och vi får lite besök av de kommande förskolebarnen och vi har börjat planera tillsammans med Håstensskolan kring de barn som lämnar oss till sommaren. Vi planerar också kring vilka lärare som ska ansvara för de olika klasserna under kommande läsår och om vi behöver göra några förändringar på de olika fritidsavdelningarna. Så fort detta arbete är klart så kommer vi att meddela er hur kommande läsår kommer att se ut. Ha det bra i vårsolen! Martin och Jenny

Posted in Uncategorized

Information Sommarsimskola 2015 i Varbergs kommun

 

Anmälan till sommarens simskola är nu öppen för barn födda år 2009 och tidigare. Anmälan görs genom Varbergs kommuns hemsida, http://www.varberg.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/simskola.4.12d3b98d13f7ba71e5a311.html där ni finner mer information.

 

Det kommer inte att skickas ut någon pappersblankett eftersom vi nu använder oss av ett digitalt system även för sommaren.

 

 

Terminerna är uppdelade enligt följande:

Period nr 1:

V.26 mån-tors

V.27-28 mån-fre

V.29 mån-tors

 

Period nr 2:

V.30-33 mån-fre (inställt 30-31/7 p.g.a. världscuptävling i hästhoppning)

 

 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

 

 

Ellinore Gunnarsson

Posted in Uncategorized