Omdömen tillgängliga i skola 24

 

Nu kan ni se era barns omdömen digitalt via skola 24. Ni loggar in med samma användarnamn och lösenord som när ni anger frånvaro. Ni kan välja att läsa dem digitalt på webbportalen eller skriva ut dem. Om ni har tappat bort er inloggning till skola 24 eller om ni inte har haft någon tidigare så kontaktar ni ert/era barns klasslärare så hjälper vi er att komma igång. Vi kommer också att ha en genomgång kring skola 24 på föräldramötet den 20/9 där vi hjälper er att komma igång.

I omdömet har läraren kryssat i och eventuellt skrivit en kommentar kring ert/era barns kunskaper i varje ämne. De alternativ som finns att markera för läraren är följande:

  • Ej tillräckliga kunskaper
  • Godtagbara kunskaper
  • Mer än godtagbara kunskaper
  • Under lag saknas

I åk 1-4 används inte mer än godtagbara kunskaper utan denna ruta används endast för de omdömen som skrivs i slutet av åk 5. När det gäller underlag saknas så används det alternativet om en elev varit frånvarande under en längre tid på grund av exempelvis sjukdom. Den kan också användas om man har beslutat att anpassa bort ett ämne. Detta sker dock alltid i samråd med vårdnadshavare.

Omdömet kommer sedan att diskuteras på utvecklingssamtalet och kommer att ligga som grund för den plan som skrivs för varje barn på utvecklingssamtalet. Det är bra om ni läser igenom omdömet innan samtalet så att ni känner er förberedda. Om ni har frågor kring varför ert barn fått ett visst omdöme så tar ni med de frågorna till samtalet för att diskutera dem med läraren.

Jenny Wahlfridsson och Martin Enander

Posted in Uncategorized

Äntligen skolstart!

Efter ett härligt sommarlov är vi äntligen på gång igen! Det har möblerats, planerats, skrattats och diskuterats på skolan de senaste dagarna och nu väntar vi på alla barn som  vi hoppas längtar till skolan. Här är tomt utan er!

På onsdag börjar klasserna i F-2 kl 8 och slutar kl. 13. Åk 3 går kl. 8:10-13 och de äldsta barnen i åk 4 och 5 börjar kl. 8:10 och slutar 14.30.  Vid ingångarna på skolan finns skyltar vilka klasser som går vid de olika ingångarna. Viktigt att tänka på att är att 3ABC kommer att gå i paviljongen och 3D kommer att gå i 3-5:huset.

Alla vårdnadshavare kan också lägga på minnet att vi har bokat in ett föräldramöte den 20/9. Mer tider och planering kommer längre fram.

Ett varmt välkomna till alla barn och alla föräldrar!

Martin Enander och Jenny Wahlfridsson

Posted in Uncategorized

Skolstart

Hoppas att sommarlovet börjat bra för er alla! Vi vill kort informera om skolstarten som är den 17/8 samt dagarna innan.

Första dagen i skolan följer samma tider som vanliga dagar, dvs elever i F-2 går i skolan kl. 8-13, åk 3 kl. 8.10-13 och åk 4-5 kl. 8.10-14.30. Bussar går som vanligt denna dag.

Skoltiderna under hela veckan ser ut på följande sätt:

F-2: 8-13 alla dagar

Åk 3: måndag och tisdag: 8:10-14, onsdag 8.10-13, torsdag 8.10-14.30, fredag 8.10-13.30

Åk 4-5: måndag och tisdag 8.10-14, onsdag och torsdag 8.10-14.30, fredag 8.10-13.30

Fritids kommer att ha stängt den 12/8 men om ni behöver fritidsomsorg denna dag så ber vi er meddela detta till vår skoladministratör Eira; eira.svensson@varberg.se. Barnen får då fritids på Furubergsskolans fritidshem istället. Måndagen den 15/8 stänger fritids 16.45 på grund av arbetsplatsträff.

Ha en bra sommar önskar Martin och Jenny

 

 

Posted in Uncategorized

Bockstensskolans fritidshem i GP 12/6!

Solen.jpeg

Image | Posted on by

Sommarfest på Vega

Vega.jpeg

Image | Posted on by

Skolavslutningen 2016

Korrigering:

Efter dialog med räddningstjänsten och personal i SWC ser vi en möjlighet att ta in fler vårdnadshavare. Genom att vi placerar fler barn på ”planen”, F-3, så får vi ta in 900 personer på läktaren. Detta innebär att vi inte behöver begränsa antalet vuxna per barn.

 

Skolavslutningen 2016

På grund av skärpta brandskyddsregler måste vi begränsa antalet vårdnadshavare och anhöriga till skolskolavslutningen.

Härav vädjar vi till er att begränsa antalet besökare till en vuxen per elev så att alla barn/elever får möjlighet till att representeras av någon.

För oss är det viktigt att vi har en gemensam avslutning i skolan för gemenskapens skull och för att flera barn/vårdnadshavare ska kunna besöka andra skolavslutningar senare under dagen.

//Rektorerna

Posted in Uncategorized

Sommaravslutning med Klubb Läxläsning

IMG_1606

Detta härliga gäng har haft läxläsning med 30-35 av våra elever under det gångna året! Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete kommande läsår.

//Martin och Jenny

Posted in Uncategorized