Informationsträffny skola i Trönninge 3 juni 2015

Informationsmöte Trönninge skola

Posted in Uncategorized

Föräldramöte F-klass 2015

Föräldramöte F_klass 2015

Posted in Uncategorized

Batterijakten!

Ett stort grattis till 4A som kom 4:a på länsnivå i årets batterijakt! I hela riket kom de på en 76:e plats av flera hundra lag! På 4 dagar samlade de ihop 23,7 kg batterier per elev som sedan lämnades in till återvinningen.

Posted in Uncategorized

Vår på skolan

Våren är här och så också våraktiviteter i skolan och på fritids. Innan lovet hade vi en vårkonsert då vi samlades i idrottssalen och sjöng tillsammans. Flera elever uppträdde och sjöng eller spelade för övriga elever på skolan. Bland annat sjöng Lina och Lucija i 4c en egen sång som vår musiklärare Lina hade hjälpt dem att tonsätta. Rojina, Altina och Lovisa i 5A sjöng också för oss liksom Sebastian, Hannah och Filippa i 4B. Annie i 3B spelade piano för oss. Modigt och fint! Under konserten delade också Rotary ut premier till elever i åk 3-5. I åk 3 fick Maja Fagrell premie, i åk 4 fick Edmond Shala och Erika Nilsson Vi har också haft en del aktiviteter som ska stärka barnens hälsa och skapa intresse och förståelse. Varbergs Handikappidrotten kom hit under två dagar för att visa eleverna vad handikappidrott är. Det var mycket aktivitet i idrottssalen och eleverna fick prova att använda andra sinnen än det som kanske är mest självklart för dem. De provade bland annat att köra rullstol mellan konor, spela curling och boccia. De spelade också goalball som innebär att de ska förhindra att det andra laget gör mål och samtidigt göra mål själva genom att rulla en boll. Det svåra är att man inte har tillgång till sin syn utan får träna på att använda de andra sinnena istället. Förra veckan fick eleverna i åk 4 och åk 5 prova på orientering tillsammans med Friskus. Vädret visade sig från sin bästa sida och det blev en härlig dag i skogen för elever och lärare. Vi är nu i full gång med planering inför nästa läsår och vi får lite besök av de kommande förskolebarnen och vi har börjat planera tillsammans med Håstensskolan kring de barn som lämnar oss till sommaren. Vi planerar också kring vilka lärare som ska ansvara för de olika klasserna under kommande läsår och om vi behöver göra några förändringar på de olika fritidsavdelningarna. Så fort detta arbete är klart så kommer vi att meddela er hur kommande läsår kommer att se ut. Ha det bra i vårsolen! Martin och Jenny

Posted in Uncategorized

Information Sommarsimskola 2015 i Varbergs kommun

 

Anmälan till sommarens simskola är nu öppen för barn födda år 2009 och tidigare. Anmälan görs genom Varbergs kommuns hemsida, http://www.varberg.se/upplevagora/idrottmotionochfriluftsliv/simskola.4.12d3b98d13f7ba71e5a311.html där ni finner mer information.

 

Det kommer inte att skickas ut någon pappersblankett eftersom vi nu använder oss av ett digitalt system även för sommaren.

 

 

Terminerna är uppdelade enligt följande:

Period nr 1:

V.26 mån-tors

V.27-28 mån-fre

V.29 mån-tors

 

Period nr 2:

V.30-33 mån-fre (inställt 30-31/7 p.g.a. världscuptävling i hästhoppning)

 

 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

 

 

Ellinore Gunnarsson

Posted in Uncategorized

Föräldrautbildning

Barn i föräldrars fokus BIFF

BIFF är en kurs för separerade föräldrar med fokus på hur du som förälder kan stötta ditt barn och hur barn påverkas när föräldrar har svårt att samarbeta. Vi har kurser med mammor för sig och pappor för sig. Det finns ingen koppling mellan grupperna och inget krav på att båda föräldrarna ska gå, Du träffar föräldrar i liknande situation och får möjlighet att diskutera och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid föräldrarnas separation. Kursen innefattar 3 utbildningstillfällen. en gång per vecka. Vi är 6 – 8 deltagare.

Nästa kursstart:

För mammor startar 15 april 2015 kl 17.00-18.30

För pappor startar 13 april 2015 kl 17.00-18.30

Anmäl dig via vår självservice

 

Posted in Uncategorized

Inbjudan till informationsmöte

inbjudan informationsmöte trönningeskola 150226

Posted in Uncategorized