Skolinspektionens enkät!

En påminnelse till alla vårdnadshavare att svara på skolinspektionens enkät! Information om hur du går till väga finns på klassbloggen eller längre ner i informationsflödet på denna sida. Det är viktigt att alla svarar eftersom skolinspektionen räknar att resultatet inte är tillförlitligt om inte minst 65% av vårdnadshavarna har svarat.

Jenny och Martin

Posted in Uncategorized

Snart Sportlov!

Hej,

Sportlovet närmar sig och det kommer erbjudas en mängd spännande och roliga aktiviteter för alla skollovslediga barn och unga. I år har kommunen valt att inte trycka en broschyr utan hänvisar till programmet som ligger på webben

Sportlovsprogrammet 2016

Posted in Uncategorized

Familjeresurs – föräldrautbildning

http://www.varberg.se/omsorgstod/barnungdomochfamilj/stodtillfamiljen/foraldrautbildningar.4.cd2d5fa14102cb73ad57f8.html

Posted in Uncategorized

Föräldrautbildningar

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Familjeresurs har olika utbildningar och grupper som kanske kan vara till inspiration för någon. Följ länken..

http://www.varberg.se/omsorgstod/barnungdomochfamilj/stodtillfamiljen/foraldrautbildningar.4.cd2d5fa14102cb73ad57f8.html (via Varberg.se)

Posted in Uncategorized

Skolinspektionens enkät

Idag har ni fått hem information kring en enkät som skolinspektionen vill att alla vårdnadshavare svarar på. Enkäten delas ut till alla skolor i Varbergs kommun och vårdnadshavare, lärare och elever ur några årskurser ska svara på enkäter från skolverket under perioden 25/1 – 19/2. Läs igenom instruktionerna noga och hör av er om något är oklart. Bifogat finns informationsbladet för er som har barn i åk 3-5 och samma information får ni i pappersform av ert barn. För F-2 finns informationsbladet på ert barns klassblogg eller i pappersform.

enkät skolinspektionen

Jenny Wahlfridsson och Martin Enander

Posted in Uncategorized

Majblommefonden

Bockstensskolans elever brukar vara engagerade i Majblommeförsäljning varje vår. Detta innebär att barn i Varberg kan få extra ekonomiska bidrag vid akuta behov. Man kan dels söka till Varbergs centrala Majblommefond och dels till skolans egen majblommefond. Kontakta skolkurator Matilda Svalander om du har frågor om detta (tel 070-5688056 eller matilda.svalander@varberg.se).

Posted in Uncategorized

Information om Tempus på fritidshemmen!

Information om Tempus på fritids

Posted in Uncategorized