GRATISFRUKOST – SYNPUNKTER FRÅN ER VÅRDNADSHAVARE

I fredags var det sista dagen på prövoperioden ”gratis frukost” på Bockstensskolan.

Nu kommer en utvärdering att ske som kommer att lämnas till BUF som i sin tur lämnar vidare den till nämnden.

Om beslut om att fortsätta med frukostarna tas, meddelas elever och ni vårdnadshavare omgående om detta.

Skolan önskar nu att elever och föräldrar omgående lämnar synpunkter (för-/nackdelar) hur de upplevt gratisfrukosten.

Lämna synpunkter till kontaktlärare eller till rektor Martin.
martin.enander@varberg.se

Posted in Uncategorized

Magsjuketider

Barn ska vara hemma när de har kräkningar eller diarré. Om barnet har barnomsorg eller går i skolan, kan det gå tillbaka dit när det äter som vanligt och inte har kräkts eller haft diarré under två dygn. Barnet ska också ha varit feberfritt i minst ett dygn utan febernedsättande och ska orka med en hel dags aktiviteter tillsammans med andra barn.

För att förebygga smitta är det viktigt med god hygien, framför allt att tvätta händerna ofta och noga när man varit på toaletten. Att lägga ner toalett-locket när man spolar är ett tips.

Hälsningar

Carina

Skolsköterska

Posted in Uncategorized

Nytt nummer för sjukanmälan.

Om du behöver sjukanmäla ditt barn ringer du 0515-43610 och följer sedan instruktionerna.

Detta måste du göra varje dag då ditt barn är sjukt.

 

Posted in Uncategorized

Samtliga elever i åk F-2 börjar kl. 08:00

Samtliga elever i åk F-2 börjar kl. 08:00. All annan information är felaktig.

Åk 3-5 börjar 8:10 som vanligt.

Posted in Uncategorized

Välkommen till ett nytt läsår

Måndagen den 18 augusti börjar skolan igen.

Aktuella läsårstider finns under fliken “Bra att veta”

Posted in Uncategorized

Skolavslutning

På fredag 13/6 är det skolavslutning.
Avslutningen sker i WIC-hallen kl.09:00-10:30.

Föräldrar är välkomna!

Glad sommar!

 

 

Posted in Uncategorized

Flexenheter Bockstensskolan och Håstensskolan

 

Till hösten kommer Bockstensskolan och Håstensskolan att starta upp så kallade Flexenheter.

Dessa enheter är anpassade för barn som har ett dokumenterat behov av att arbeta i ett mindre sammanhang. Det gäller då framförallt elever med autismspektrumtillstånd.

 

Dessa enheter syftar till att öka elevernas skolnärvaro, psykiska hälsa och måluppfyllelse. En annan målsättning med verksamheten är att eleverna ska få möjlighet att kunna delta mer i det ordinarie klassrummet genom att pedagogiken där anpassats efter elevernas specifika behov. Hur mycket Flexenheten är inblandad i skolgången, och på vilket sätt, är ytterst individuellt från elev till elev.

 

En sekundär förhoppning med Flexenheten är också att kompetensen på sikt ska öka generellt hos skolans personal och att detta i sin tur får spridningseffekter och gynnar andra elevers möjligheter i klassrummen.

 

Arbetet sker i nära samarbete med de ordinarie lärarna och föräldrarna och klasstillhörigheten är viktigt. Så långt som möjligt följs klassens arbete.

Posted in Uncategorized