Nytt nummer för sjukanmälan.

Om du behöver sjukanmäla ditt barn ringer du 0515-43610 och följer sedan instruktionerna.

Detta måste du göra varje dag då ditt barn är sjukt.

 

Posted in Uncategorized

Samtliga elever i åk F-2 börjar kl. 08:00

Samtliga elever i åk F-2 börjar kl. 08:00. All annan information är felaktig.

Åk 3-5 börjar 8:10 som vanligt.

Posted in Uncategorized

Välkommen till ett nytt läsår

Måndagen den 18 augusti börjar skolan igen.

Aktuella läsårstider finns under fliken “Bra att veta”

Posted in Uncategorized

Skolavslutning

På fredag 13/6 är det skolavslutning.
Avslutningen sker i WIC-hallen kl.09:00-10:30.

Föräldrar är välkomna!

Glad sommar!

 

 

Posted in Uncategorized

Flexenheter Bockstensskolan och Håstensskolan

 

Till hösten kommer Bockstensskolan och Håstensskolan att starta upp så kallade Flexenheter.

Dessa enheter är anpassade för barn som har ett dokumenterat behov av att arbeta i ett mindre sammanhang. Det gäller då framförallt elever med autismspektrumtillstånd.

 

Dessa enheter syftar till att öka elevernas skolnärvaro, psykiska hälsa och måluppfyllelse. En annan målsättning med verksamheten är att eleverna ska få möjlighet att kunna delta mer i det ordinarie klassrummet genom att pedagogiken där anpassats efter elevernas specifika behov. Hur mycket Flexenheten är inblandad i skolgången, och på vilket sätt, är ytterst individuellt från elev till elev.

 

En sekundär förhoppning med Flexenheten är också att kompetensen på sikt ska öka generellt hos skolans personal och att detta i sin tur får spridningseffekter och gynnar andra elevers möjligheter i klassrummen.

 

Arbetet sker i nära samarbete med de ordinarie lärarna och föräldrarna och klasstillhörigheten är viktigt. Så långt som möjligt följs klassens arbete.

Posted in Uncategorized

Tack alla duktiga barn!

Tack alla barn som kämpat med att sälja Majblommor.

Ni har tillsammans samlat in 64755 kr.

Helt fantastiskt!

/Jakob “Majblomman” Huldén

Posted in Uncategorized

Kändisbesök i matsalen

I fredags fick vi besök i matsalen. Anna Maria Corazza Bildt provsmakade

vår goda mat som våra kockar tillagar.

Image

Posted in Uncategorized